Skrota bilen?

När du skrotar bilen hos oss genomgår bilen alltid en miljömässigt riktig hantering, där allt farligt avfall samlas in och destrueras.

Användbara delar återanvänds och restprodukter återvinns till minst lagstadgade 95%.

Bättre, effektivare och miljöriktigare kan det inte göras.
Kom till oss med bilen, men glöm inte ta med det senast utskrivna gula registreringsbeviset (nr 2) och legitimation så fixar vi resten.